Γλάστρα σιταριού

  • Wheat Planter

    Γλάστρα σιταριού

    Λεπτομέρεια προϊόντος Ένας καλλιεργητής σιτηρών σπέρνει σιτάρι. Μπορείτε να επιλέξετε από 9 έως 24 σειρές. Το προϊόν αποτελείται από ένα πλαίσιο, ένα κουτί λιπάσματος σπόρου, έναν μετρητή σπόρου, έναν σωλήνα εκκένωσης λιπάσματος, ένα άνοιγμα τάφρου και έναν τροχό λείανσης. Οι εργασίες εκσκαφής, λίπανσης, σποράς και ισοπέδωσης μπορούν να ολοκληρωθούν με μία κίνηση. Το μηχάνημα είναι εύκολο να ρυθμιστεί, ανθεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σπορά σπόρων για διάφορους λόγους. Ρυθμίζοντας το άροτρο ή το δίσκο, οι σπόροι είναι στο ίδιο βάθος για να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη βλάστηση. Ο ...